ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายภารกิจ กศน.และติดตามการจัดการเรียนการสอน

วัน ศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายภารกิจ กศน.และติดตามการจัดการเรียนการสอน
ภายใต้ สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 พร้อมทั้งปฐมนิเทศการเปิดเทอมวันแรกของนักศึกษา กศน.ทั่วประเทศทางออนไลน์ facebook live ณ เรือนมิชชั่นนารี(บ้านฝรั่ง) สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่
พร้อมชื่นชม กศน.จังหวัดหวัดแพร่ ในการจัดการศึกษาออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทั้งชื่นชมผลคะแนนเฉลี่ยในการสอบที่อยู่แถวหน้าของระดับประเทศ

There is no slider selected or the slider was deleted.