กศน.อำเภอลอง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ”ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

กศน.อำเภอลอง วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ”ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลองเป็นประธานพิธีเปิด และ รองผู้อำนวยการ กศน.จ.แพร่ นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในงานมีกิจกรรมสืบชะตาสะเดาะเคราะห์ กิจกรรมรำลึกพระคุณครู พิธีมอบประกาศนียบัตร พิธีมอบใบประกาศครูดีเด่น และพิธีพูกข้อมือต้อนรับนักศึกษาใหม่
ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอลอง จังหวัดแพร่