กศน.อำเภอเมืองแพร่​ จัดงานปัจฉิมนิเทศ​ มอบวุฒิบัตร​ การจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ/ลืมหนังสือ

วันที่​ 9 กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอเมืองแพร่​ โดยนางบัณฑิการ์  คานน้อย ครูอาสาสมัครฯ และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน​จังหวัด​แพร่​ จัดงานปัจฉิมนิเทศ​ มอบวุฒิบัตร​ การจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ/ลืมหนังสือ​ ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย​ พุทธ​ศักราช​ 2557​ โดยมีนางสาวเสาวนีย์​ ชาพัฒิพงศ์​ ผอ.กศน.อำเภอเมืองแพร่​ ​เป็นประธานและมอบวุฒิบัตร​ และมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน​ QR​ Code ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.ท่าข้าม อ.เมืองแพร่​