นางสาวชฎาพร ขันติวรพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสอง นำคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอสอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสอง

[post_gallery]

กศน.อำเภอสอง / วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางสาวชฎาพร  ขันติวรพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสอง นำคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอสอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสอง