นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย ผอ.กศน.อำเภอลอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอลอง

[post_gallery]
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย ผอ.กศน.อำเภอลอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอลอง