นางสาววรรณิศา ใจกลม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอร้องกวาง นำคณะ ครูและบุคลากร กศน.อำเภอร้องกวาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน ปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง

[post_gallery]

กศน.อำเภอร้องกวาง / วันที่ 23 ตุลาคม 2563
นางสาววรรณิศา ใจกลม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอร้องกวาง นำคณะ ครูและบุคลากร กศน.อำเภอร้องกวาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน ปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง