กศน.อำเภอสอง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดหนุนเหนือ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จ.แพร่

[post_gallery]
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นางสาวชฎาพร ขันติวรพันธ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอสอง มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ พิมพ์เทพ ครูผู้ช่วย และคณะครู กศน.ตำบล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดหนุนเหนือ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จ.แพร่