บุคลากร :: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่

นายสมชาย เด็ดขาด
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่
นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่
นายเผ่าไท ภูมิสาขา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
09
นางสาวมาลัย เวียนรอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
084-9482264malai.hang@gmail.com
นายนาวิน ชัยนนถี
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้างานกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
082-1932984nawintar@gmail.com
นายนพรัตน์ จุวรรณ
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
092-5329649
นายนิรันดร์ สมศรี
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ
nirund.so@office.dole.go.thhttps://www.facebook.com/dole.phraeสำนักงาน สกร. ประจำจังหวัดแพร่
นายอธิป แสงสว่าง
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
087-4222191
นางสาวกัญชพร เตชาหลวง
นักจัดการงานทั่วไป
085-3996642
นางกันตา มิตรเจริญ
นักวิชาการพัสดุ
096-1983041,063-8939249
นายสงกรานต์ กันทะสอน
นักจัดการงานทั่วไป
0869899826
นางสาวสุภิรดา สุขแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
086-4946454
นางสาวพรรณนารา สวนจักร
นักวิชาการพัสดุ
089-5030917
นายวิวัฒน์ กวางร้อง
พนักงานธุรการ
086-9193773.096-8953693
นายวิรัช งามสุข
พนักงานขับรถ
087-9121035
นายจงรัก ธงยี่สิบ
พนักงานขับรถ
061-3097165
นายภัทรพล จันทิมา
พนักงานขับรถ
082-6829439
นางสุดารัตน์ ลำน้อย
พนักงานบริการ
086-9114551
นายสมบูรณ์ เที่ยงหนู
ยามรักษาความปลอดภัย
089-2616467
https://www.quickfixstudiocityplumbing.com/-/ https://greengaragedoorrepairthousandoaks.com/wp-includes/ion/ https://www.masupra.sch.id/cac/ https://callshoptv.com/wp-config/ slot gacor https://sibkd.uinkhas.ac.id/admin/demo/ https://sibkd.uinkhas.ac.id/scatter-hitam/ https://sibisa.umy.ac.id/2024/scatter-hitam/ slot gacor https://tribratanews.banyumas.jateng.polri.go.id/wp-includes/demo/ Slot Gacor https://tribratanews.demak.jateng.polri.go.id/wp-includes/gb777/ https://rtmpserver.sumbarprov.go.id/2023/images/demo/ gb777 gb777 https://tripr.tv/ https://unfpamalawi.org/ https://zeuss.tech/ https://zerofootprinttoronto.org/ https://xctsg.org/ https://watfordhealthcampus.org/ https://grenfellresponse.org.uk/ https://charlesbennett.net/ https://chatspot.mobi/ https://dinami.info/ https://equalityfc.com/ https://eu-uk.info/ https://equalityfc.com/ https://americabetweenthewars.com/ https://borgarmynd.com/ https://bottleno.se/ https://bsport.network/ https://ces-surrey.org.uk/ https://sultra.kemenag.go.id/public/-/ https://everydaylesbo.com/ gb777 https://aquahoteltrincomalee.com https://alcoholpolicyconsultations.com slot gacor gampang menang gb777 gb777 slot gacor hari ini slot gacor gampang menang slot gacor gb777 https://tibianordic.com/ https://fossei.org/demo/ https://goodbet.bar/ https://bigbet.bar/ https://kind-denim.com/ambulu/ https://kantorhukumdjalius.com/cuan288/ https://klikzakat.com/-/ https://wadmanet.co.id/babu/