แบบทดสอบออนไลน์ – Quiz -รวมคลังแบบทดสอบ
คลิก ทำแบบทดสอบ (เมื่อทำผ่าน 70% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ )

แบบทดสอบ Online พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำ แบบทดสอบออนไลน์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560ข้อสอบมีจำนวน 20 ข้อ ต้องสอบผ่านเกณฑ์ 70 ...
อ่านเพิ่มเติม

แบบทดสอบออนไลน์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565

คำแนะนำและข้อมูลทั่วไป1. โปรดใช้ gmail เพื่อความสะดวกในการรับเกียรติบัตร2. รับชมวีดีโอก่อนทำแบบทดสอบ https://www.youtube.com/watch?v=PRdY6xzMFfw3. แบบ ...
อ่านเพิ่มเติม