ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2566

Page 
 of 1
     Records 1 to 2 of 2
    
ที่
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2
2 10 ตุลาคม 2566 5236 07007/3996 2 ตุลาคม 2566 สกร. ผอ.จังหวัด ประชาสัมพันธ์การขอรับ สุดารัตน์ ลำน้อย      
3 3 ตุลาคม 2566 5254 สอ.ค.พร.13798/2 2 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ ผอ. ขอความอนุเคราะจัดส่งข้อมูลสมาชิก สุดารัตน์ ลำน้อย      
Page 
 of 1
     Records 1 to 2 of 2
    
สำนักงาน สกร.จังหวัดแพร่ พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน สกร.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ