ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2566

ที่
วันที่ส่ง contains
เลขที่ส่ง contains
ที่ ศธ. contains
ลงวันที่ contains
จาก contains
ถึง contains
เรื่อง contains
ปฏิบัติ contains
หมายเหตุ contains
ไฟล์แนบ 1 contains
ไฟล์แนบ 2 contains
สำนักงาน สกร.จังหวัดแพร่ พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน สกร.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ