นายสมชาย เด็ดขาด

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้