สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา

Read more

ประกาศเลขที่นั่งสอบ ภาค ค. ข้อเขียน และห้องสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบลและบรรณารักษ์

ประกาศเลขที่นั่งสอบ ภาค ค. ข้อเขียน และห้องสอบสัมภาษณ์

Read more

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน. ตำบล

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบ ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเ

Read more

แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จ

Read more

ประกาศเลขที่นั่งสอบและกำหนดการสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล และ บรรณารักษ์ – แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศเลขที่นั่งสอบและกำหนดการสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป – (แก้ไข)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานรา

Read more

ประกาศ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป (รับสมัคร ออน์ไลน์)

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

Read more

รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

Read more