ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการสอบ ภาค ค พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนพื้นที่ปกติและตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนพื้นที่ ศศช.

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ เข้ารับการสัมภาษณ์ ในภาค ค โด

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อเข้ารับการประเมิน ภาค ก และภาค ข โดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สนามสอบสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ / ประกาศเลขที่นั่งสอบและกำหนดการสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนพื้นที่ปกติ และ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียนพื้นที่ ศศช.

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานรา

Read more

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ๑. ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ปกติ) จำนวน ๒ อัตรา ๒. ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ ศศช.) จำนวน ๑ อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

Read more