ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน ๖ ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

เอกสารประกาศรับสมัคร ได้ที่นี่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการสอบ ภาค ค พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารั

Read more

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่
ประกาศ :: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศ :: เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และกำหนดการสอบพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราช

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานบริการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานบริการ Downlo

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน สกร.จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายตั้งแต่ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ประกาศ สำนักงาน สกร. จังหวัดแพร่ : Download เอกสาร ตำแห

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 2 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่รับสมัครบุคคลเพื่

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่
ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

Download ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการสอบ ภาค ค พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนพื้นที่ปกติและตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนพื้นที่ ศศช.

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ เข้ารับการสัมภาษณ์ ในภาค ค โด

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อเข้ารับการประเมิน ภาค ก และภาค ข โดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สนามสอบสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ / ประกาศเลขที่นั่งสอบและกำหนดการสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนพื้นที่ปกติ และ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียนพื้นที่ ศศช.

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานรา

Read more