วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน จังหวัดแพร่ พร้อมคณะนิเทศ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบ N – NET ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อกำกับ ติดตาม และสร้างขวัญและกำลังใจ การดำเนินการจัดสอบของสนามสอบแต่ละแห่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบ การดำเนินการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ อย่างเคร่งครัด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำ

Read more

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษา สำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”ประจำปี พ.ศ 2566 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ

Read more

วันจันทร์ ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดสอบ N-NET ครั้งที ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖โดย สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดการทดสอบทางศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบของจังหวัดแพร่

วันจันทร์ ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยก

Read more

แจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาและจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566

แจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบท

Read more

วันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ นำคณะบุคลลากรและนักกีฬาของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน. ภาคเหนือ เกมส์ ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดลำปาง เพื่อคัดเลือกตัวแทน นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ระดับประเทศต่อไป

วันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำ

Read more

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ๑. ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ปกติ) จำนวน ๒ อัตรา ๒. ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ ศศช.) จำนวน ๑ อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

Read more

วันจันทร์ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น ๒ อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดแพร่

วันจันทร์ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยก

Read more

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนัก

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 สำนักงานกศน.จังหวัดแพร่ โดยนายสมชาด เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2566 สำนักงานกศน.จังหวัดแพร่ โดย

Read more

วันที่ 18 มรกราคม 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566 โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานนำคณะข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่

วันที่ 18 มรกราคม 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนั

Read more