วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดแพร่ และนายเผ่าไท ภูมิสาขา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศงาน สกร. ในเขตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

Read more

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป #ประเมิน ภาค ค (สัมภาษณ์) ในวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ ภาค ก ภาค ข และมีส

Read more

วันที่ 14 กุมภาพันธ์​ 2567 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมในงาน “สภากาแฟ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์​ 2567 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ

Read more

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักงานส่งเสริมการเรีย

Read more

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เป็นพนักงานร

Read more

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ประกาศราย ชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกตามประกาศ ลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประกาศราย ชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบ

Read more

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ประกาศรายชื่อผู้

Read more

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สกร. จังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการ “Nareerat Open House 2024″ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ “ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สู่การขับเคลื่อนสมรรถนะของผู้เรียน”(Competencies of Learners) ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สกร.

Read more

วันที่ 28 มกราคม 2567 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายชัยสิทธ์ ชัยสัมฤทธิผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

Read more