วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่

Read more

พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันนี้ 29 กันยายน 2564 นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยกา

Read more

เชิญชวนการจัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เชิญชวนการจัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การวัดผลสั

Read more

สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมโครงการขยายผลจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2564 ระดับกลุ่มอิงดอย กิจกรรมประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์​ (กศน.ชาเลนจ์) และการคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเด่น​ และผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น​ ในรูปแบบ​ออนไลน์

29​ มิถุนายน 2564 ​ นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนั

Read more

สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ. 2564

[post_gallery] สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดโครงการอบรม

Read more

แจ้งหนังสือเวียนการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ขอแจ้งการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวก

Read more

กศน.อำเภอลอง เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจำปี 2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย ผู้อ

Read more