ประชาสัมพันธ์ แจ้งรายชื่อผู้ได้รับความเสียหายผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาและจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

Read more

ประชาสัมพันธ์ บัญชีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Catalog) ของจังหวัดแพร่ ::โครงการสร้างทีมเซลแมนจังหวัดแพร่ สำนักงานพานิชย์จังหวัดแพร่

ประชาสัมพันธ์ บัญชีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Catalog) ของ

Read more

ประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาและจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๐ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ Download File

Read more

กศน.อำเภอลอง เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจำปี 2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย ผู้อ

Read more

กศน.อำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายธีรวุฒิ วังแก้ว ผู้อำนวยการ ก

Read more

กศน.อำเภอสอง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดหนุนเหนือ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จ.แพร่

[post_gallery] วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นางสาวชฎาพร ขัน

Read more

นางสาววรรณิศา ใจกลม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอร้องกวาง นำคณะ ครูและบุคลากร กศน.อำเภอร้องกวาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน ปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง

[post_gallery] กศน.อำเภอร้องกวาง / วันที่ 23 ตุลาคม 256

Read more

นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย ผอ.กศน.อำเภอลอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอลอง

[post_gallery] วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางสาวรติรัตน์ อิน

Read more

นางสาวชฎาพร ขันติวรพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสอง นำคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอสอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสอง

[post_gallery] กศน.อำเภอสอง / วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นาง

Read more