วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่

Read more

พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันนี้ 29 กันยายน 2564 นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยกา

Read more

สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมโครงการขยายผลจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2564 ระดับกลุ่มอิงดอย กิจกรรมประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์​ (กศน.ชาเลนจ์) และการคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเด่น​ และผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น​ ในรูปแบบ​ออนไลน์

29​ มิถุนายน 2564 ​ นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนั

Read more

สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ. 2564

[post_gallery] สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดโครงการอบรม

Read more

สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื

Read more

สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ

วันที่ 6-7 เมษายน 2564 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดโคร

Read more

กศน.อำเภอเมืองแพร่ จัดกิจกรรมโครงการ 99 สู่ 100 ปี ต่อยอดการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีนางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำ

Read more

นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ 99 สู่ 100 ปี ต่อยอดการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ของ กศน.อำเภอลอง ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ผก.2. (ถ้ำเอรวัณ-แก่งหลวง) อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง

[post_gallery] วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายปัณณพงศ์ ท้าวอา

Read more