วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผ

Read more

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิทยากรแกนนำด้านดิจิทัลระดับอำเภอ (ครู ข.) และ และระดับตำบล (ครู ค.) ณ โรงแรมธาริส อาร์ท โอเทล อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำ

Read more

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ลงพื้นที่ตรวจกำกับ ติดตาม การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือโดยมี นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษา

Read more

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการาส่งเสริมความรู้และฝึกทักษะการทำโครงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ณ. บ้านฝรั่ง กศน. อำเภอเมืองแพร่

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำ

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การบูรณาการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

วันที่ 23 -24 มิถุนายน 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผ

Read more

วันที่ 23 เดือน มิถุนายน 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรม พัฒนา ศส.ปชต. ต้นแบบระดับอำเภอ จังหวัดแพร่ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเด่นชัย

วันที่ 23 เดือน มิถุนายน 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รอ

Read more

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ นำบุคลากรสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในการบริหารงานของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.นางสาวสุนทรี

Read more

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ประชุมผู้บริหารประจำเดือน ของผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำ

Read more

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าร่วม การประชุมกำกับติดตาม การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำ

Read more

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร กศน.จังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการส่งเสริมสังคม ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ กับ สถาบันรัชต์ภาคย์ Rajapark Institute และมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ The Foundation Of Globalization Fairnes ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ โดยนา

Read more