วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สกร.ประจำจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้ประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผ

Read more

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายเผ่าไท ภูมิสาขา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการสนับสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ และการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 16 (5) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา13.30 น. นายเผ่าไท

Read more

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สกร. จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายนพรัตน์ จุวรรณ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สกร

Read more

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สกร.ประจำจังหวัดแพร่ และนายเผ่าไท ภูมิสาขา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหาด้านความมั่นคง และยาเสพติด ฯ ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2 อาคาร 2 ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จังหวัดแพร่

Read more

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดแพร่ และผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวย

Read more

วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ครั้งที่ 2 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

Read more

วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ปฏิบัติ​หน้าที่ผู้​อำนวยการ​สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ และ นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ปฏิบัติ​หน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน เมษายน​ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น ณ ร้านอาหารบ้านแสงจันทร์​แพร่

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านยุทธศาสตร์แผนงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส จังหวัดแพร่

Read more

วันที่ 3 เมษายน 2567 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สกร. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรสำหรับวิทยากรกระบวนการ และหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหงัดแพร่

Read more

วันพฤหัสบ​ดี​ที่ 28 มีนาคม​ 2567​ เวลา 16.00​ น. นายสมชายเด็ดขาด ผู้อำนวยการ สกร จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สกร จังหวัดแพร่ และบุคลากร สกร จังหวัดแพร่ ร่วมกับ สกร อำเภอเมืองแพร่ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำปีพุทธศักราช 2567​ จังหวัดแพร่ พิธีเจริญพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Read more