วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน จังหวัดแพร่ พร้อมคณะนิเทศ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบ N – NET ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อกำกับ ติดตาม และสร้างขวัญและกำลังใจ การดำเนินการจัดสอบของสนามสอบแต่ละแห่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบ การดำเนินการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ อย่างเคร่งครัด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำ

Read more

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษา สำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”ประจำปี พ.ศ 2566 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ

Read more

วันจันทร์ ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดสอบ N-NET ครั้งที ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖โดย สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดการทดสอบทางศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบของจังหวัดแพร่

วันจันทร์ ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยก

Read more

วันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ นำคณะบุคลลากรและนักกีฬาของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน. ภาคเหนือ เกมส์ ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดลำปาง เพื่อคัดเลือกตัวแทน นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ระดับประเทศต่อไป

วันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำ

Read more

วันจันทร์ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น ๒ อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดแพร่

วันจันทร์ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยก

Read more

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนัก

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 สำนักงานกศน.จังหวัดแพร่ โดยนายสมชาด เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2566 สำนักงานกศน.จังหวัดแพร่ โดย

Read more

วันที่ 18 มรกราคม 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566 โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานนำคณะข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่

วันที่ 18 มรกราคม 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนั

Read more

สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ประจำปี 2566 กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด “กศน.อิงดอยเกมส์“ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ณ ศูนย์บูรณาการเรียนรู้และนันทนาการ อบจ. เชียงราย สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2566 เพื่อคัดตัวนักกีฬาและกรีฑา เข้าร่วมการจัดแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือเกมส์ 2566 One Spirit ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง โดยมีกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน จำนวน 5 ประเภทกีฬา คือ เซปักตะกร้อ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง และกรีฑา โดยแบ่งเป็นทั้งประเภทนักเรียนนักศึกษา และประเภท ผู้บริหาร ครูและบุคลากร

วันที่ 9-10 มกราคม 2566 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ โดยนา

Read more

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูป “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” ให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ ผู้อำน

Read more