สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด

[post_gallery]

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ และผู้บริหารสถานศึกษากศน. ทุกอำเภอ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้เยี่ยมชมบ้านฝรั่ง “ เรือนมิชชั่นนารี ” บ้านเรือนไม้สักชั้นเดียวยกสูงของมิชชั่นอเมริกาที่เดินทางมาเผยแพร่ศาสนาที่เมืองแพร่ ชาวกศน. แพร่ ขอยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน. ร้อยเอ็ด