ลูกเสือ กศน.อำเภอเมืองแพร่​ จิตอาสา

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ลูกเสือ กศน.อำเภอเมืองแพร่​ จิตอาสา​ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต1​ ในนามสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ร่วมกันจัดเตรียมถุงยังชีพ​ (เครื่องอุปโภคบริโภค) เพื่อมอบให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

[post_gallery]