กศน.เมืองแพร่ เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์​ สำห​รับ​นักศึกษา​ กศน.​ประจำปีงบประมาณ​ 2563

[post_gallery]

นักศึกษา กศน.เมืองแพร่ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ นำเสนอโครงงานโครงงานวิทยาศาสตร์​ สำห​รับ​นักศึกษา​ กศน.​ประจำปีงบประมาณ​ 2563 ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม การพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๘ สิงหาคม น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔