“โมนาลิซ่าเมืองไทย” ณ หอคำหลวง วัดต้าม่อน ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่

[post_gallery]

อีนายสีเวย”
โมนาลิซ่าเมืองไทย

“อีนายสีเวย” เป็นผู้หญิงสวยที่สุดในตำนานเมืองแพร่ นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม ต่างพูดชื่นชมว่าอีนายสีเวยสวยงดงามเปรียบเหมือน “โมนาลิซ่าเมืองไทย”
เป็นอีก ๑ ภาพจิตกรรมเวียงต้า ณ หอคำหลวง วัดต้าม่อน ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ซึ่งสันนิษฐานว่าเขียน/วาดขึ้น โดยช่างไทลื้อจากเชียงตุง ในรุ่นราวคราวเดียวกันกับจิตรกรรมภาพวัดภูมินทร์ ปู่ม่าน-ย่าม่าน ราวปี พ.ศ.๒๔๔๐
เชิญชวนไปท่องเที่ยวชื่นชมในความสวยงดงามของ “อีนายสีเวย” ได้ครับ