วันที่ 8-11 มีนาคม 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ. ห้องประชุม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 8-11 มีนาคม 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ. ห้องประชุม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่