วันที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารงานธุรการ ของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่

สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารงานธุรการ ของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่