โครงการอบรม หลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาภันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โครงการอบรม หลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. จังหวัดพร่ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาภันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่