นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ และคณะบุคลากร เข้าร่วม “สภากาแฟ”

[post_gallery]

นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ และคณะบุคลากร เข้าร่วม “สภากาแฟ” ในวัน พุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณด้านหลังคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่