วันพุธ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สกร. จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางอรวรรณ เรือนคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมในงาน “สภากาแฟ” ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สกร. จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางอรวรรณ เรือนคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมในงาน “สภากาแฟ” ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 เพื่อใช้เป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และภาคเอกชนในจังหวัดแพร่ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา