วันที่ 18 มรกราคม 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566 โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานนำคณะข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่

วันที่ 18 มรกราคม 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราช และบุคลากร ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566 นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานนำคณะข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ ทั้งนี้ รัฐบาลมีมติกำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถี คือ วันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาแห่งพม่า ซึ่งเป็นวีรกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่คงไว้ซึ่งเอกราชของชาติไทย.