วันอังคาร ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวเสาวณีย์ ชาพัฒิพงศ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองแพร่ ร่วมรายการวิทยุ “ข่าวสารการศึกษาเมืองแพร่” เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค์กร จาก กศน. เป็น สกร.บทบาทหน้าที่ ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่