วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลการในสังกัด เข้าร่วมสัมมนางานวิชาการ สกร.ในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2566 ที่จัดขั้นระหว่างวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมฮอไรชั่นวิลเลจ รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลการในสังกัด เข้าร่วมสัมมนางานวิชาการ สกร.ในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2566 ที่จัดขั้นระหว่างวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมฮอไรชั่นวิลเลจ รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดร่วมจัดสถานที่ นิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน