กศน.อำเภอลอง พัฒนาพื้นที่หรับปลูกพืชผัก

ในวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๓ กศน.อำเภอลอง จังหวัดแพร่ นำโดย นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย ผอ.กศน.อำเภอลอง พร้อมคณะครู และบุคลากร พัฒนาพื้นที่ กศน.อำเภอลอง ให้เป็นพื้นที่ปลูกพืชผักสำหรับ เป็นแหล่งอาหาร สำหรับชุมชน และสำหรับชาว กศน.อำเภอลองต่อไป