ประชุมการอบรม Online “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ” รุ่นที่2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

[responsivevoice voice=”Thai Female” buttontext=”Listen to this”]

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานแผน จัดประชุมการอบรม Online “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ” รุ่นที่2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

[/responsivevoice]