นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1 /2564

[post_gallery]

ในวัน พฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายปัญณพงศ์  ท้าวอาจ  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่  มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี  เตินขุนทด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1 /2564 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น2 อาคาร1 ศาลากลางจังหวัด

[responsivevoice_button voice=”Thai Female” buttontext=”Listen to Post”]