นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยม พบปะ และให้กำลังใจ บุคลากร กศน.อำเภอเด่นชัย ในการดำเนินโครงการจัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รอง ผอ.สำนักงาน กศน.ตรวจเยี่ยม พบปะ และให้กำลังใจ บุคลากร กศน.อำเภอเด่นชัย ในการดำเนินโครงการจัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร 70 ชั่วโมง โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

[post_gallery]