นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาให้ความรู้เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา2019

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาให้ความรู้เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ณ กศน.อำเภอเมืองแพร่

[post_gallery]