สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

วันที่ 1 มิถุนายน 256 นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ และ นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ พร้อมทั้งบุคลากร ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดยกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณด้านหลังของ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่

[post_gallery]