วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษา สำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”ประจำปี พ.ศ 2566 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศนจังหวัดแพร่ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษา สำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”ประจำปี พ.ศ 2566 ณโรงแรมรีเจ้นท์ อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี