ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอลอง เสนอ”วิธีการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกอำเภอลองแบบง่ายๆ 3 แบบ”

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอลอง เสนอ”วิธีการนุ่งผ้าซิ่นตีนจกอำเภอลองแบบง่ายๆ 3 แบบ” เชิญรับชมได้เลยคะ สามารถเรียนรู้และศึกษาลายผ้าซิ่นตีนจกเมืองลองออนไลน์ ได้ที่ http://lib.longnfe.go.th/?cat=9