วันศุกร์ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ดำเนินการประชุมผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

วันศุกร์ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ดำเนินการประชุมผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 8 อำเภอ และบุคลากร สำนักงาน สกร.จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานฯ ของสำนักงาน สกร.จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกร. จังหวัดแพร่