วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรับฟังนโยบายแนวทางการพัฒนาสำนักงานลูกเสือจังหวัด โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานฯ ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่