นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ณ กศน. อำเภอเมืองแพร่

[post_gallery]

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ณ กศน. อำเภอเมืองแพร่