สำนักงาน กศน. จังหวัด จังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมเชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” ณ สนามกีฬาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อรณรงค์เชิญชวน และกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

[post_gallery]

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมกิจกรรมเชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส”   เพื่อรณรงค์เชิญชวน และกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ สนามกีฬาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิด ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จัดขึ้น โดยได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู

นิรันดร์ สมศรี ภาพ / ข่าว
งานประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่