นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เยี่ยมชมและนิเทศ กลุ่มสนใจ ผ้าด้นมือ กศน.ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่

[post_gallery]

นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เยี่ยมชมและนิเทศ กลุ่มสนใจ ผ้าด้นมือ กศน.ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ โดยมีวิทยากร คือ นางสาวสุกัลยา  คุณาคำ ผู้สอนกลุ่มสนใจ