กศน.แพร่ : ทำด้วยใจ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 202 ชุดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

[post_gallery]

กศน.แพร่ : ทำด้วยใจ

วันอังคาร ที่ 27 มกราคม 2564 ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ โดยนายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ และ กศน.อำเภอเมืองแพร่ โดยนางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ ผู้อำนวยการ และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมืองแพร่ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 202 ชุดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางตามโครงการ “ชาวแพร่ทำด้วยใจ ให้ด้วยรัก จัดหาหน้ากาก ป้องกันโควิด 19”