วันที่ 17 กันยายน 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์/โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา/ม.พัน 12/โรงเรียนวังชิ้นวิทยา/โรงเรียนลองวิทยา/โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง และโรงเรียนถิ่นโภาสวิทยา

วันที่ 17 กันยายน 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์/โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา/ม.พัน 12/โรงเรียนวังชิ้นวิทยา/โรงเรียนลองวิทยา/โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง และโรงเรียนถิ่นโภาสวิทยา