วันพุธ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดแพร่ และบุคลากรในสังกัด ต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๗