วันที่ 18 กันยายน 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านวังหงส์/โรงเรียนม่วงไข่วิทยาคม/โรงเรียนสองพิทยา/โรงเรียนบ้านดอนชัย และโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

วันที่ 18 กันยายน 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านวังหงส์/โรงเรียนม่วงไข่วิทยาคม/โรงเรียนสองพิทยา/โรงเรียนบ้านดอนชัย และโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์