วันที่ 29 กันยายน 2565 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดประชุมสัมนาโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานผลการดำเนินงานที่เป็น Best Practices ของสถานศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 29 กันยายน 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาววรรณิศา ใจกลม ผอ.กศน.อำเภอร้องกวาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมนาโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานผลการดำเนินงานที่เป็น Best Practices ของสถานศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานการจัดการศึกษาได้ต่อไป