วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2