เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองแพร่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองแพร่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เป็นวันสำคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า