สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อติดตามการดำเนินงาน แนวทางการจัดกิจกรรม กศน. และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่