วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่